การประชุมแผนการบูรณาการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าร่วมการประชุมแผนการบูรณาการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี โดย ดร.ศุภชัย ศรีหล้า ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่อง การบูรณาการด้านการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองของจังหวัดอุบลราชธานี สำหรับการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องทับทิมสยาม ๒ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี