เตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ๒๕๖๓

นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันที่ ๓๐ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบัวแดง อาคารอำนวยการชั้น ๓ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมีคณะครู บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน